MILORAD PUPOVAC

Milorad Pupovac (1955.) profesor je na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor nekoliko knjiga i više desetaka znanstvenih i stručnih radova s područja nauke o jeziku. Zatupnik je u Hrvatskom saboru u 6. mandatu, te predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS). Osim akademskog i političkog posla užitke pronalazi u moru i brdima, u plivanju i penjanju. Ovi izbori su jedno od mojih najvažnijih plivanja i penjanja. Evropo svih manjina i progresivnih  ujedini se! Europa je i Evropa!