ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ

Дејан Михајловић (1980.) рођен у Карловцу, а живи у ради у Крњаку. Факултет техничких наука завршио је у Новом Саду. Од 2013. је начелник Опћине Крњак.

Михајловић ће се залагати за једнака права између већине и мањина у Хрватској. И Европа је Еуропа!