DEJAN MIHAJLOVIĆ

Dejan Mihajlović (1980.) rođen u Karlovcu, a živi u radi u Krnjaku. Fakultet tehničkih nauka završio je u Novom Sadu. Od 2013. je načelnik Općine Krnjak.

Mihajlović će se zalagati za jednaka prava između većine i manjina u Hrvatskoj. I Evropa je Europa!