DEJAN JOVIĆ

Dejan Jović (1968.) rođen je u Samoboru. Redovni je profesor politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i gostujući profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Nestranačka je osoba na listi SDSS-a na izborima za članove Europskog parlamenta.

Profesor Jović je i glavni i odgovorni urednik politološkog časopisa Politička misao (od 2013), te glavni urednik i osnivač Tragova, časopisa za srpske i hrvatske teme. Diplomirao je u Zagrebu, magistrirao u Ljubljani i Mančesteru, a doktorirao u Londonu 1999. godine. Post-doktorski studij obavio je na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci (2000.), a potom je radio kao docent na Sveučilištu Stirling u Škotskoj (2000. do 2010). Bio je osnivač i direktor Centra za istraživanje evropskog susjedstva na tom Univerzitetu. Od 2009. je bio izvanredni, a od 2014. je redovni profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Bio je glavni analitičar u uredu Predsjednika Republike od 2010. do 2014. godine. Prethodno je bio posebni savjetnik ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske od 2004. do 2006. godine. Autor je dvije knjige („Jugoslavija: država koja je odumrla“, i „Rat i mit: politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj“) i urednik više zbornika i članaka iz područja međunarodne politike. Bio je voditelj Odsjeka za međunarodnu politiku na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti u dva mandata (2012 – 2016) i predsjednik Upravnog vijeća Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu. Predstavljao je Hrvatsku i EU u savjetu fondacije Anna Lindh od 2012 – 2015.

Dejan Jović želi Europu koja poštuje manjine i u kojoj se čuje naš glas, kao i brzo proširenje na sve zemlje Zapadnog Balkana. Dosta nam je amaterokracije, stanja u kojem odluke donose oni koji ništa ne čitaju a “sve znaju”. Evropska Hrvatska u još evropskijoj Evropi, poručuje.