BORIS MILOŠEVIĆ

Boris Milošević (1974.) rođen je u Šibeniku gdje je završio osnovnu i srednju školu. Nakon završene srednje škole, upisao je Pravni fakultet u Rijeci na kojem je diplomirao 2000.

Nakon završetka fakulteta i obavljanja honorarnih poslova u privatnom sektoru, zapošljava se kao sudački vježbenik na Općinskom sudu u Benkovcu. Dvije godine radi u španjolskoj humanitarnoj organizaciji Pokret za mir kao pravni savjetnik, a od rujna 2007. godine radi na mjestu tajnika Općine Kistanje.

U 2008. se seli u Zagreb i zapošljava u Srpskom narodnom vijeću gdje radi na pružanju besplatne pravne pomoći i analizi propisa koji uređuju prava manjina. Na početku 2012. Vlada ga imenuje pomoćnikom ministra uprave, te rukovodi Upravom za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Posao pomoćnika ministra obavlja sve do oktobra 2016. kad postaje zastupnikom u Hrvatskom saboru iz reda srpske nacionalne manjine.

Trenutno je vanjski suradnik stručnog studija javne uprave u okviru Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu i član je tajništva Instituta za javnu upravu od 2013. godine. Oženjen je i otac jednog djeteta.

Voli dobre serije – Game of thrones i The Leftlovers ako bi trebao izabrati – stripove, kratka i daleka putovanja.

Ususret europskim izborima poručuje: Jači smo od stigmatizacije i diskriminacije!