ANJA ŠIMPRAGA

Anja Šimpraga (1987.) rođena je u Kninu, živi u Radučiću. Završila je Agronomski fakultet u Zagrebu gdje je stekla zvanje magistre agronomije. Zamjenica župana Šibensko-kninske županije postala je tokom provođenja europskog projekta Srpskog narodnog vijeća vezanog uz učinkovitost manjinskih vijeća na izvanrednim izborima 2016. godine. Kao djevojčica naučila je boriti se i raditi s roditeljima poljoprivredne poslove kako bi se školovala i doprinijela boljoj budućnost svih. Smatra da nije lako biti žena, političarka i pripadnica nacionalne manjine, ali kako kaže, najljepše je biti čovjek. Za europske izbore glasno poručuje: S vama i uz vas kako u županiji tako i u Evropi! Za Evropu u miru, za Evropu kojoj su manjine bogatstvo.